- Διαφήμιση -

Ραφήνα: Παιδάκι ξέθαψε ανθρώπινα οστά την ώρα που έπαιζε στην παραλία

Στο σημείο μετέ­βη­σαν στε­λέ­χη της οικεί­ας Λιμε­νι­κής Αρχής, όπου δια­πί­στω­σαν την ύπαρ­ξη του ανθρώ­πι­νου κρα­νί­ου και τεσ­σά­ρων μικρών οστών.

Τα εν λόγω ευρή­μα­τα πρό­κει­ται να μετα­φερ­θούν στην Ιατρο­δι­κα­στι­κή Υπη­ρε­σία Αθη­νών, ενώ προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από το Κεντρι­κό Λιμε­ναρ­χείο Ραφήνας».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων