- Διαφήμιση -

Ωρωπός: Εξαρθρώθηκε η σπείρα που έκλεβε σπίτια — Σύλληψη του αρχηγού

Μετά από συντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση στα Νεό­κτι­στα Ασπρο­πύρ­γου, με τη συν­δρο­μή της Ασφά­λειας Β/Α Αττι­κής και της ΟΠΚΕ. που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε προ­χθές (25/1) το πρωί, στην περιο­χή των Νεό­κτι­στων Ασπρο­πύρ­γου συνε­λή­φθη­σαν τρία μέλη της οργά­νω­σης, μετα­ξύ των οποί­ων και ο αρχηγός.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων