- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί και αποψιλώσεις ξερών χόρτων στους Δήμους με τη συνδρομή του ΣΠΑΠ

Ο Σύνδεσμος για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ολοκλήρωσε το 1ο στάδιο της συνδρομής των καθαρισμών ξερών χόρτων

Οι εργα­ζό­με­νοι του ΣΠΑΠ καθα­ρί­ζουν και απο­ψι­λώ­νουν τα σημεία που τους υπο­δει­κνύ­ο­νται από τα στε­λέ­χη των Δήμων – Μελών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων