- Διαφήμιση -

Μάτι: Σήμερα 23/7 στις 18:30 η κεντρική εκδήλωση για τα τέσσερα χρόνια από τη φονική πυρκαγιά

Μια τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους

Στις εκδη­λώ­σεις μνή­μης της ανεί­πω­της τρα­γω­δί­ας που έπλη­ξε το Μάτι στις 23 Ιου­λί­ου του 2018, καλούν συγ­γε­νείς των θυμά­των, φορείς και η οργα­νω­τι­κή επιτροπή.

Το Σάβ­βα­το 23/7/22, σας καλού­με να παρευ­ρε­θεί­τε στις εκδη­λώ­σεις της 4ης μαύ­ρης επε­τεί­ου, από τη φονι­κή πυρ­κα­γιά που έπλη­ξε την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή», είναι το μήνυ­μα που απευ­θύ­νε­ται σε όλη την επι­κρά­τεια. Η παρου­σία του κόσμου θα δώσει δύνα­μη στο Μάτι να συνε­χί­σει τον αγώ­να ανα­γέν­νη­σης του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων