- Διαφήμιση -

Μαραθώνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Αγώνα Δρόμου “Michel Breal 2022”

Λόγω της διε­ξα­γω­γής του 6ου Αγώ­να Δρό­μου «MICHEL BREAL 2022», τις ώρες 08.30 – 12.00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πλή­ρης δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας και απα­γό­ρευ­ση της στά­σης – στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των στα παρα­κά­τω οδι­κά τμή­μα­τα, του Δήμου Μαρα­θώ­να, ως εξής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων