- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο λόγω λαμπαδηδρομίας

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα εφαρ­μο­στούν το Σάβ­βα­το (12/11) σε οδι­κούς άξο­νες του δήμου Μαρα­θώ­να, λόγω της διε­ξα­γω­γής λαμπα­δη­δρο­μί­ας στο πλαί­σιο του 39ου Αυθε­ντι­κού Μαρα­θω­νί­ου Αθηνών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων