- Διαφήμιση -

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες στην Λ. Αθηνών-Σουνίου

Στο περι­στα­τι­κό ενε­πλά­κη­σαν τρία αυτο­κί­νη­τα και το απο­τέ­λε­σμα ήταν να τραυ­μα­τι­στούν τρία άτο­μα εκ των οποί­ων ο ένας πολύ σοβα­ρά, οι οποί­οι απε­γκλω­βί­στη­καν και μετα­φέρ­θη­καν σε νοσοκομεία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων