- Διαφήμιση -

Κορωπί: Συμμορία οι 5 που συνελήφθησαν στην επεισοδιακή καταδίωξη- Είχαν κάνει 4 διαρρήξεις εκείνη τη μέρα

Συμμορία, με σοβαρά αδικήματα στο ενεργητικό τους, ήταν οι 5 που συνελήφθησαν την Παρασκευή στο Κορωπί έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Πρό­κει­ται για Ρομά, από 22 έως 30 ετών, ενώ η αστυ­νο­μία ανα­ζη­τά έναν 19χρονο συνερ­γό τους. Λίγο πριν από τη σύλ­λη­ψή τους οι πέντε είχαν κάνει από­πει­ρα διάρ­ρη­ξης στο Κορω­πί και για αυτό ανα­ζη­τού­νταν. Μάλι­στα, εκεί­νη την ημέ­ρα μόνο είχαν ήδη δια­πρά­ξει τέσ­σε­ρις διαρ­ρή­ξεις, σε Κορω­πί, Ανά­βυσ­σο και Καλύβια.

Κατά τη διάρ­κεια της επει­σο­δια­κή κατα­δί­ω­ξης, οι 5 διαρ­ρή­κτες επι­χεί­ρη­σαν να χτυ­πή­σουν αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙΑΣ και στη συνέ­χεια έπε­σαν πάνω σε αυτο­κί­νη­τα που ήταν στα­μα­τη­μέ­να στο φανά­ρι της δια­σταύ­ρω­σης των λεω­φό­ρων Κορω­πί­ου-Μαρ­κο­πού­λου και Κορω­πί­ου-Αερο­δρο­μί­ου. Πάνω τους βρέ­θη­καν χρη­μα­τι­κά ποσά, κοσμή­μα­τα και άλλα αντι­κεί­με­να που είχαν αρπά­ξει, ενώ επέ­βαι­ναν σε ΙΧ με κλεμ­μέ­νες πινακίδες.

Στο παρελ­θόν, αυτοί οι 5 έχουν κατη­γο­ρη­θεί για κλο­πές, ληστεί­ες και από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας ενώ τους είχαν επι­βλη­θεί περιο­ρι­στι­κοί όροι, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ. Οι 4 από αυτούς οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα, ενώ ο πέμ­πτος νοση­λεύ­ε­ται φρου­ρού­με­νος, καθώς τραυ­μα­τί­στη­κε κατά την καταδίωξη.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων