- Διαφήμιση -

Μενίδι — Νεόκτιστα Ασπροπύργου: Νέες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται νέες επι­χει­ρή­σεις της Αστυ­νο­μί­ας στο Μενί­δι και τα Νεό­κτι­στα Ασπρο­πύρ­γου παρου­σία εισαγγελέα.

Yπεν­θυ­μί­ζε­ται πως συντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την Πέμ­πτη δυνά­μεις της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε Ζεφυ­ρι, Άνω Λιο­σια και Μενίδι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων