- Διαφήμιση -

Μενίδι: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (14/9) μεγά­λη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στο Μενί­δι για την αντι­με­τώ­πι­ση της εγκληματικότητας.

Αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής πραγ­μα­το­ποιούν έρευ­νες σε διά­φο­ρα σημεία για τον εντο­πι­σμό συμ­μο­ριών ή μεμο­νω­μέ­νων ποινικών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων