- Διαφήμιση -

Μενίδι: Έκλεψαν καμπάνες βάρους 110 κιλών από εκκλησία

Μία απί­στευ­τη κλο­πή σημειώ­θη­κε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, ημέ­ρα κατά την οποία η Αττι­κή δοκι­μά­στη­κε από την κακο­και­ρία, με τους άγνω­στους δρά­στες να αρπά­ζουν τις δύο από τις τρεις καμπα­νές της εκκλη­σί­ας του Προ­φή­τη Ηλία στο Μενίδι.…..

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων