- Διαφήμιση -

Σταδιακή βελτίωση του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές έως και το πρωί, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

Την Πέμ­πτη 28 Φεβρουα­ρί­ου 2019 στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Πελο­πόν­νη­σο ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές νεφώ­σεις και πρό­σκαι­ρες βρο­χές κυρί­ως στην Εύβοια, την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Κρή­τη. Στην υπό­λοι­πη χώρα ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια με τοπι­κές νεφώ­σεις το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα. Η ορα­τό­τη­τα έως το πρωί αλλά και προς το βρά­δυ θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από ‑3 έως 10 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη από 1 έως 14, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 3 έως 15, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 2 έως 13, στα νησιά του Ιονί­ου από 6 έως 13, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 4 έως 11, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 5 έως 12, και στην Κρή­τη από 8 έως 12 βαθμούς.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως θα στρα­φούν σε δυτι­κούς και στη συνέ­χεια σε νοτιο­δυ­τι­κούς 3 έως 5 μπο­φόρ. Στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 έως 7 και στα ανα­το­λι­κά έως 8 μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως και από τα δυτι­κά θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 4 έως 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ, γρή­γο­ρα όμως θα εξα­σθε­νή­σουν και στη συνέ­χεια θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα για πρό­σκαι­ρες βρο­χές έως και το πρωί, ενώ στη συνέ­χεια θα υπάρ­χει ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως θα στρα­φούν σε δυτι­κούς ίδιας έντα­σης. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 6 έως 13 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, με εξα­σθέ­νη­ση προς το βρά­δυ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 3 έως 12 βαθμούς.

 

Πηγή http://www.thetoc.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων