- Διαφήμιση -

Δεμένα” τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ

Δεμέ­να είναι τα πλοία στα λιμά­νια καθώς είναι σε ισχύ απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από Πει­ραιά, Ραφή­να και Λαύ­ριο. Σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές πνέ­ουν άνε­μοι που, σύμ­φω­να με την ΕΜΥ, φτά­νουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ.

Δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται επίσης:

  • Τα δρο­μο­λό­για των μικρών πλοί­ων από Σαλα­μί­να για Πειραιά.
  • Κλει­στές είναι επί­σης οι γραμ­μές Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα,Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά.
  • Κλει­στό είναι το πορ­θμείο του Ρίου-Αντιρρίου.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι, πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους, να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τις αλλα­γές που θα υπάρ­ξουν στο δρο­μο­λό­για λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων