- Διαφήμιση -

Καιρός: Κακοκαιρία “Barbara” — Σε επιφυλακή οι δήμοι της Αττικής — Που θα λειτουργήσουν θερμαινόμενοι χώροι

Οι δήμοι Αττι­κής, βρί­σκο­νται σε πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα για επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, τα οποία ανα­μέ­νο­νται από αύριο Κυριακή.

Σε όλους τους δήμους της Αττι­κής θα λει­τουρ­γούν θερ­μαι­νό­με­νοι χώροι, για τη προ­στα­σία από το χιό­νι και το κρύο σε όποιον βρε­θεί σε ανάγκη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων