- Διαφήμιση -

Καιρός: Ισχυρές βροχoπτώσεις κατηγορίας 4 φέρνει η κακοκαιρία EVA

Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / Meteo.gr, βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό κινού­με­νο από τη Βόρεια Ιτα­λία προς τα νοτιο­α­να­το­λι­κά, ανα­μέ­νε­ται να προ­κα­λέ­σει το ισχυ­ρό κύμα κακο­και­ρί­ας EVA στη χώρα μας κατά το διή­με­ρο Σάβ­βα­το 05/11 και Κυρια­κή 06/11, ενώ προ­ο­δευ­τι­κή βελ­τί­ω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός τη Δευ­τέ­ρα 07/11.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων