- Διαφήμιση -

Καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία, σύμ­φω­να με το οποίο ανα­μέ­νο­νται ισχυ­ρές βρο­χές, καται­γί­δες, αλλά και χαλαζοπτώσεις.

Ειδι­κό­τε­ρα για την Αττι­κή, καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές προ­βλέ­πο­νται σήμε­ρα το από­γευ­μα (Δευ­τέ­ρα 06-06-2022), ενώ για την Τρί­τη και την Τετάρ­τη η πιθα­νό­τη­τα φαι­νο­μέ­νων είναι μικρή.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων