- Διαφήμιση -

Επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές

Κακοκαιρία διάρκειας μίας εβδομάδας

Αλλά­ζει το σκη­νι­κό του και­ρού από σήμε­ρα Παρα­σκευή, καθώς ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές, που στα­δια­κά από το μεση­μέ­ρι θα ενταθούν.

Σύμ­φω­να με το meteo, φαι­νό­με­να, κατά τόπους ισχυ­ρά, στα­δια­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και ενί­σχυ­ση των ανέ­μων θα είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της επό­με­νης εβδομάδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων