- Διαφήμιση -

Χαμηλές θερμοκρασίες και την Κυριακή – Πού θα βρέξει

Στα δυτικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα σημειωθούν βροχές.

Βελ­τιω­μέ­νος θα είναι ο και­ρός την Κυρια­κή, ωστό­σο παρα­μέ­νει το τσου­χτε­ρό κρύο καθώς σε αρκε­τές περιο­χές θα σημειω­θούν και πάλι αρνη­τι­κές θερμοκρασίες.

Στα δυτι­κά θα υπάρ­χουν λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες  όπου θα σημειω­θούν βρο­χές. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και μόνο στις Κυκλά­δες και την Κρή­τη θα υπάρ­χουν παρο­δι­κές νεφώ­σεις. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα στα ηπει­ρω­τι­κά τις βρα­δι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο ως προς τις μέγι­στες τιμές,

όμως παγε­τός θα σημειω­θεί στα ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βραδινές

ώρες.

 

Μακε­δο­νία, Θράκη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στην Χαλ­κι­δι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακεδονία.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑3 (μεί­ον 03) έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑08 (μεί­ον 08) έως 10 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, Δυτι­κή Στε­ρεά, Δυτι­κή Πελοπόννησος 

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στη νοτιο­δυ­τι­κή Πελο­πόν­νη­σο όπου θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑01 (μεί­ον 1) έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ηπει­ρο τοπι­κά 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

 

Θεσ­σα­λία, Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, Ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος 

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑04 (μεί­ον 4) έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Κυκλά­δες, Κρήτη

Και­ρός: Παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις έως τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Βόρειοι 3 με 5 και το πρωί στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Νησιά Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα 

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου βόρειοι 3 με 5 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα βορειο­δυ­τι­κοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

 

Αττι­κή

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Aνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑2 (μεί­ον 02) έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 00 έως 11 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Πρόγνωση για Δευτέρα

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες στα δυτι­κά και τα νότια και από το από­γευ­μα και στα βόρεια με τοπι­κές βρο­χές και λίγα χιό­νια στα ορει­νά της Ηπεί­ρου. Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη στα

ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες και θα σημειω­θούν τοπικές

ομί­χλες.

Aνε­μοι: Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα νοτιο­α­να­το­λι­κά δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Στα υπό­λοι­πα δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5, βαθ­μιαία 5 με 6 και στα πελά­γη τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές ώρες.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων