- Διαφήμιση -

Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα

Όπως ενη­μέ­ρω­σε η ΕΛΑΣ, εντο­πί­στη­κε και συνε­λή­φθη ως φυσι­κός αυτουρ­γός της δολο­φο­νί­ας ενός Αφγα­νού στον Αγιο Παντε­λε­ή­μο­να τον περα­σμέ­νο μήνα, ένας συμπα­τριώ­της του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων