- Διαφήμιση -

Στο “κόκκινο” η κίνηση το πρωινό της Δευτέρας σε Κηφισό και στην Αττική οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής

Αυξη­μέ­νη είναι η κίνη­ση αυτή την ώρα σε αρκε­τούς δρό­μους της Αττι­κής, ενώ καθυ­στε­ρή­σεις υπάρ­χουν και στην Αττι­κή Οδό. Την κατά­στα­ση έκα­ναν ακό­μη πιο δύσκο­λη δύο τρο­χαία που σημειώ­θη­καν στον Κηφι­σό και στη Λεω­φό­ρο Κηφισίας.

Ειδι­κό­τε­ρα, στον Κηφι­σό, ένα βανά­κι συγκρού­στη­κε με μοτο­σι­κλέ­τα, χωρίς πάντως κάποιος να τραυ­μα­τι­στεί. Στο σημείο πήγε προ­λη­πτι­κά ασθε­νο­φό­ρο για τις πρώ­τες βοή­θειες. Στο σημείο γίνε­ται αυτή την ώρα προ­σπά­θεια για να απο­μα­κρυν­θούν τα οχήματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων