- Διαφήμιση -

Στο νοσοκομείο ο Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του μετά από φωτιά στο σπίτι τους στο Κολωνάκι

Ο γνω­στός αθλη­τι­κο­γρά­φος και πρώ­ην βου­λευ­τής Μανώ­λης Μαυ­ρομ­μά­της και η σύζυ­γος του Ειρή­νη, νοση­λεύ­ο­νται στο νοσο­κο­μείο «Γεν­νη­μα­τάς». Αυτό συνέ­βη μετά από φωτιά που ξέσπα­σε στο δια­μέ­ρι­σμα τους στο Κολω­νά­κι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Κυριακής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων