- Διαφήμιση -

Πυροβολισμοί σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου — Προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ

Απί­στευ­τα περι­στα­τι­κά συνέ­βη­σαν σε αγώ­να του ερα­σι­τε­χνι­κού ποδο­σφαί­ρου. Συγκε­κρι­μέ­να, το από­γευ­μα της Κυρια­κής σήμα­νε συνα­γερ­μός στην ΕΛ.ΑΣ, καθώς σε ανα­μέ­τρη­ση στη Δυτι­κή Αττι­κή και πιο συγκε­κρι­μέ­να στα όρια Ζεφυ­ρί­ου — Ασπρο­πύρ­γου, όπου και ακού­στη­καν οι πυροβολισμοί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων