- Διαφήμιση -

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας Γιάννης Μάρκου που δέχθηκε επίθεση με 15 μαχαιριές;

Επί­θε­ση με μαχαί­ρι δέχθη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας Γιάν­νης Μάρ­κου, έξω από καντί­να στη Βαρυμπόμπη.

Όλα έγι­ναν όταν δύο νεα­ροί, 19 και 26 ετών, ξεκί­νη­σαν να λογο­μα­χούν με την παρέα του 58χρονου επι­χει­ρη­μα­τία (δύο ακό­μη άτο­μα) για ασή­μα­ντη αφορ­μή. Οι ίδιες πηγές ανα­φέ­ρουν ότι η παρε­ξή­γη­ση ξεκί­νη­σε για μια θέση στην ουρά της καντί­νας. Κάποια στιγ­μή, ο 26χρονος έβγα­λε μαχαί­ρι και άρχι­σε να μαχαι­ρώ­νει με μανία τον επι­χει­ρη­μα­τία, κατα­φέρ­νο­ντάς του 15 πλήγ­μα­τα! Αμέ­σως μετά ο δρά­στης μαζί με τον 19χρονο τρά­πη­καν σε φυγή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων