- Διαφήμιση -

Παρέμβαση Ρουβίκωνα με πανό και τρικάκια έξω από το σπίτι του πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Φοι­τη­τές-μέλη του Ρου­βί­κω­να πέτα­ξαν τρι­κά­κια και ανήρ­τη­σαν πανό έξω από το σπί­τι του Πρύ­τα­νη του Εθνι­κού Μετσό­βιου Πολυ­τε­χνεί­ου (ΕΜΠ), Ιωάν­νη Χατζη­γε­ωρ­γί­ου στην Παλ­λή­νη και έγρα­ψαν συν­θή­μα­τα σε τοί­χους το βρά­δυ της Πέμπτης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων