- Διαφήμιση -

Γλυπτά Παρθενώνα: Tι μέλλει γενέσθαι

Για πολ­λο­στή φορά τα γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να απσχο­λούν την επι­και­ρό­τη­τα μετά και την αρνη­τι­κή στά­ση του Βρε­τα­νού πρω­θυ­πουρ­γού στον επα­να­πα­τρι­σμό τους.
Για­τί λοι­πόν το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο εμμέ­νει στη στά­ση του;
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Λον­δί­νο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων