- Διαφήμιση -

Φωταγωγήθηκε και η Βουλή με τα χρώματα της Ουκρανίας

Φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πάνω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως τα μεσάνυχτα

Με τη συμ­βο­λι­κή αυτή πρω­το­βου­λία εκφρά­ζε­ται τόσο η κατα­δί­κη της ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής σε μια ανε­ξάρ­τη­τη και κυρί­αρ­χη χώρα, μέλος του ΟΗΕ, όσο και η αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας στον δει­νά δοκι­μα­ζό­με­νο ουκρα­νι­κό λαό.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων