- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα Ρομά στα Μέγαρα – Εκβιασμοί και ευρεία εγκληματική δράση

Το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Μεγά­ρων εξάρ­θρω­σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση τα μέλη της οποί­ας είναι Ρομά με πλού­σιο ενερ­γη­τι­κό σε εκβιά­σεις και άλλα κακουρ­γή­μα­τα. Συνε­λή­φθη­σαν το πρωί της Πέμ­πτης σε οικι­σμό τρία άτο­μα ηλι­κί­ας 52, 30 και 26 ετών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων