- Διαφήμιση -

Εξαφάνιση 13χρονης στο Παλαιό Φάληρο

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με "Το Χαμόγελο του Παιδιού

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει για τον εντο­πι­σμό μίας 13χρονης κοπέ­λας, η οποία εξα­φα­νί­στη­κε στις 21/01/2022 από την περιο­χή του Παλαιού Φαλή­ρου και αναζητείται.

«Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού» ενη­με­ρώ­θη­κε στις 23/01/2022 για την εξα­φά­νι­ση της Μαρί­ας-Αυγου­στά Σ., 13 ετών και προ­έ­βη άμε­σα στη δημο­σιο­ποί­η­ση των στοι­χεί­ων της κατό­πιν αιτή­μα­τος της οικο­γέ­νειάς της, καθώς συντρέ­χουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων