- Διαφήμιση -

Έκαναν διαρρήξεις σε σπίτια στην Κινέτα — Σύλληψη 48χρονου

Απο­δο­μή­θη­κε, από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Μεγά­ρων της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής, εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα που είχε οργα­νω­θεί με σκο­πό τη διά­πρα­ξη κλο­πών από οικί­ες στην περιο­χή της Κινέτας…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων