- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τράγκας

Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία» λόγω κορωνοϊόυ

Κατέ­λη­ξε σήμε­ρα, 14.12.2021, και ώρα 03.10 πρω­ι­νή ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Τρά­γκας και επι­κε­φα­λής του κινή­μα­τος “’Ελεύ­θε­ροι Άνθρω­ποι” σε ΜΕΘ του νοσο­κο­μεί­ου ΣΩΤΗΡΙΑ.

Ο γνω­στός δημο­σιο­γρά­φος νοση­λευό­ταν στη ΜΕΘ του νοσο­κο­μεί­ου «Σωτη­ρία», στο οποίο είχε εισα­χθεί, όταν επι­δει­νώ­θη­κε η κατά­στα­ση της υγεί­ας του λόγω κορωνοϊόυ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων