- Διαφήμιση -

Χρήστος Τσεμπέρης Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας

Δημο­σιο­γρά­φος Μέλος ΕΣΗΕΑ

Αντι­δή­μαρ­χος Συντο­νι­σμού και Επικοινωνίας

Επι­κε­φα­λής Συνερ­γα­σί­ας Ενερ­γών Πολιτών

 

με το συν­δυα­σμό: ΡΑΦΗΝΑ ΠΙΚΕΡΜΙ

Σύγχρονη Πολιτεία

Συνερ­γα­σία Ενερ­γών Πολιτών

Ευάγ­γε­λος Μπουρνούς

Δήμαρ­χος Ραφή­νας Πικερμίου 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων