- Διαφήμιση -

Χώροι πρασίνου εγκαταλελειμμένοι από το Δήμο Αθηναίων

Δημό­σιοι χώροι πρά­σι­νου και άλλοι μοιά­ζουν παρα­τη­μέ­νοι από τον Δήμο. Δεν αρκεί μόνον  να κατα­σκευά­ζεις μια πλα­τεία, μια παι­δι­κή χαρά, έναν  χώρο πρα­σί­νου αλλά πρέ­πει κιό­λας να τον  φρο­ντί­ζεις. Οτι­δή­πο­τε δημό­σιο θέλει επι­μέ­λεια και φροντίδα

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων