- Διαφήμιση -

Χειροπέδες σε δύο άτομα που διακινούσαν ιατρικές μάσκες και self tests επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία

Στα χέρια της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας (ΕΛ.ΑΣ.) έπε­σαν δύο άτο­μα που απο­θή­κευαν και δια­κι­νού­σαν στην αγο­ρά ιατρι­κές μάσκες και αυτο­δια­γνω­στι­κά τεστ για covid επι­κίν­δυ­να για τη δημό­σια υγεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων