- Διαφήμιση -

Attica Group: Προσωρινή αναπλήρωση εκτέλεσης καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου

Ο Επι­τε­λι­κός Διευ­θυ­ντής Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών (CFO) του ομί­λου της Attica A.E. Συμ­με­το­χών, κ. Πανα­γιώ­της Δικαί­ος, ανα­λαμ­βά­νει προ­σω­ρι­νά καθή­κο­ντα του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου μετά την παραί­τη­ση του κ. Σπύ­ρου Πασχάλη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων