- Διαφήμιση -

Αθήνα: Μεγάλη συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την τραγωδία στα Τέμπη

Mε μεγά­λη συμ­με­το­χή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα για την τρα­γω­δία στα Τέμπη.

Πλή­θος κόσμου, συγκε­ντρώ­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας για να δώσει ένα ηχη­ρό μήνυ­μα για τις άθλιες συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμ­μές της χώρας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων