- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΑΝΤΑΡΣΙΑ κατά Μπακογιάννη

«Μπακογιάννης χέρι-χέρι με τους χρυσαυγίτες κατά του γιατρού Καταραχιά»

Η Ανταρ­σία στις γει­το­νιές της Αθή­νας καλεί σε κοι­νή επί­σκε­ψη αλλη­λεγ­γύη δημο­τι­κές κινή­σεις, συλ­λό­γους και συλ­λο­γι­κό­τη­τες την Παρα­σκευή 26 Μάρ­τη 1.30μμ.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο FacebooK:
Η Πολι­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων