- Διαφήμιση -

Ανεξέλεγκτη η αγορά εξωτικών ειδών στην Ελλάδα.

Κανένας έλεγχος στην εισαγωγή.

Κανέ­νας έλεγ­χος ως την εισα­γω­γή εξω­τι­κών ειδών στην Ελλά­δα. Φίδια, ταρα­ντού­λες ακό­μα και αλι­γά­το­ρες Ποιος δεν θυμά­ται τον “Σήφη ή Μανω­λιό κατ΄άλλους”, τον κρο­κό­δει­λο, που το είχε σκά­σει σε μια λίμνη στην Κρή­τη και τον κυνη­γού­σαν επί μήνες χωρίς να τον πιά­σουν ώσπου μας άφη­σε χρό­νους έναν χει­μώ­να από παγε­τό. Το δάγκω­μα της κόμπρας στον 30χρονο ξανα­θέ­τει επί τάπη­τος το πρόβλημα.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων