- Διαφήμιση -

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από την σεξουαλική κακοποίηση στο ορφανοτροφείο

Τί αποκάλυψαν 5 αγόρια

Παρου­σία των εργα­ζο­μέ­νων, πέντε αγό­ρια ηλι­κί­ας 5 έως 7 ετών φέρο­νται να είχαν σεξουα­λι­κές επα­φές. Αυτή τη στιγ­μή νοση­λεύ­ο­νται, προ­σω­ρι­νά, στο νοσο­κο­μείο Παί­δων – Αγία Σοφία, ενώ ολο­κλη­ρώ­θη­καν και οι εξε­τά­σεις από ιατρο­δι­κα­στή και ψυχιά­τρους και τα απο­τε­λέ­σμα­τα των επι­στη­μό­νων έχουν ήδη στα­λεί στον αρμό­διο εισαγγελέα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων