- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:1 εκατομμύριο ευρώ σε κοσμήματα έκλεψαν από 88χρονη

Μια από τις γνω­στές παρελ­κυ­στι­κές πολι­τι­κές ποα ανα­πτύ­σουν τελευ­ταία πολ­λοί επι­τή­δειοι εφάρ­μο­σε άγνω­στος και η παρέα του για να μπουν στο σπί­τι ηλι­κιω­μέ­νης και να της αρπά­ξουν την περιου­σία της.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
Η Αγία Παρα­σκευή αήμερα
Βόρειος Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων