- Διαφήμιση -

Σταϊκούρας: Αυξήσεις 7,5% στους συνταξιούχους – Και 3η αύξηση του κατώτατου μισθού

Για αυξή­σεις της τάξης του 7,5% για μεγά­λο τμή­μα συντα­ξιού­χων και τρί­τη αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού το πρώ­το εξά­μη­νο του 2023 μίλη­σε κατά τη διάρ­κεια τηλε­ο­πτι­κής του συνέ­ντευ­ξης το Σάβ­βα­το (12/11) ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Χρή­στος Σταϊκούρας.

«Εκτι­μώ ότι οι αυξή­σεις των συντά­ξε­ων θα είναι περί­που στην περιο­χή του 7,5%. Οι αυξή­σεις προ­κύ­πτουν από το άθροι­σμα του 50% του ΑΕΠ και του πλη­θω­ρι­σμού. Οι εκτι­μή­σεις για το ΑΕΠ από το ΥΠΟΙΚ θα είναι λίγο πιο συντη­ρη­τι­κές από της Κομι­σιόν. Στον δε πλη­θω­ρι­σμό θα τεί­νει προς το 10%, δηλα­δή βγαί­νει ένα απο­τέ­λε­σμα περί­που 7,5%» είπε ο υπουργός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων