- Διαφήμιση -

Νέα πτώση για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Αύγουστο

Με κάμ­ψη στην μέση πλη­ρό­τη­τα, στην μέση τιμή δωμα­τί­ου, αλλά και στο έσο­δο ανά δια­θέ­σι­μο δωμά­τιο, έκλει­σε ο εφε­τι­νός Αύγου­στος, σύμ­φω­να με τα μηνιαία στοι­χεία «Κίνη­σης και Από­δο­σης Ξενοδοχείων»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων