- Διαφήμιση -

Υπεγράφη η σύμβαση αποκατάστασης και συντήρησης του κτηρίου του ΣτΕ στο Αρσάκειο Μέγαρο

Η σύμ­βα­ση για την απο­κα­τά­στα­ση και συντή­ρη­ση του Αρσα­κεί­ου Μεγά­ρου, στο οποίο στε­γά­ζε­ται το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, υπε­γρά­φη σήμε­ρα, παρου­σία του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Χρή­στου Σταϊκούρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο facebook:

i‑loveathens.gr

Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων