- Διαφήμιση -

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού σήμερα Τετάρτη 22/2

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για τα εξής δρομολόγια:

2200 (Άνω Λιό­σια-Κορω­πί), με ώρα ανα­χώ­ρη­σης 06:04 και
2232 (Άνω Λιό­σια- Κορω­πί), με ώρα ανα­χώ­ρη­σης 15:04.

Ενώ τα ακό­λου­θα δρο­μο­λό­για της γραμ­μής Άνω Λιό­σια- Κορω­πί-Άνω Λιό­σια, θα γίνουν με Λεω­φο­ρεία στο τμή­μα Άνω Λιό­σια- ΣΚΑ- Άνω Λιόσια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων