- Διαφήμιση -

Τριτοκοσμικές εικόνες στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

Από τις 3:00 τα ξημερώματα οι πολίτες κάνουν ουρές

Εικό­νες μιας άλλης επο­χής επι­κρα­τούν στο Υπο­θη­κο­φυ­λα­κείο Αθη­νών. Δεκά­δες πολί­τες έχουν πάρει θέση από τις 3 το πρωί προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τη­θούν, γρά­φο­ντας το όνο­μά τους σε χαρ­τί που είναι κολ­λη­μέ­νο στον τοί­χο ανά­λο­γα με την ώρα άφι­ξης τους, ώστε να ορί­σουν την προ­τε­ραιό­τη­τα τους, ενώ οι πλη­ρω­μές γίνο­νται δεκτές μόνο με μετρητά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων