- Διαφήμιση -

Το στέγαστρο στο ΟΑΚΑ μπήκε χωρίς οικοδομική άδεια – «Πήραμε απόφαση για συντήρηση, αλλά δεν υπήρχαν λεφτά»

Νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες βγαί­νουν στη δημο­σιό­τη­τα για το στέ­γα­στρο Καλα­τρά­βα στο ΟΑΚΑ, με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση να ανα­φέ­ρει ότι τοπο­θε­τή­θη­κε χωρίς την απα­ραί­τη­τη οικο­δο­μι­κή άδεια, με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί να γίνει συντήρηση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων