- Διαφήμιση -

Τέλος οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους

Μετά από αρκετούς μήνες με χρήση της μάσκας, όλα αλλάζουν

Στις επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις έκα­νε από χτες Τετάρ­τη (23.06.2021) ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς, οι πολί­τες δεν υπο­χρε­ού­νται πλέ­ον να φορούν μάσκα σε αυτούς τους χώρους, εάν φυσι­κά βρί­σκο­νται σε μέρη που δεν υπάρ­χει συνωστισμός.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων