- Διαφήμιση -

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλλιτεχνών έξω από το Εθνικό Θέατρο — Κλειστή η οδός Αγίου Κωνσταντίνου

Αυτή την ώρα εκα­το­ντά­δες καλ­λι­τέ­χνες βρί­σκο­νται έξω από το Εθνι­κό Θέα­τρο και πραγ­μα­το­ποιούν συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά του νέου νομο­σχε­δί­ου, το οποίο υπο­βαθ­μί­ζει τα πτυ­χία τους.

Σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στην οδό Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου, στο κέντρο της Αθή­νας, προ­χώ­ρη­σε πριν από λίγο η Τρο­χαία Αττι­κής, λόγω της πορείας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων