- Διαφήμιση -

Στο Καλλιμάρμαρο η Ολυμπιακή Φλόγα: Η ιστορία επιστρέφει στη γη που τη γέννησε

Μετά από το συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι της Ολυ­μπια­κής Φλό­γας για 11 ημέ­ρες επί ελλη­νι­κού εδά­φους κι αφού έτυ­χε παντού ενθου­σιώ­δους υπο­δο­χής, ήρθε η ώρα να παρα­δο­θεί στην αντι­προ­σω­πεία της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής «Παρί­σι 2024»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων