- Διαφήμιση -

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ταρακούνησε την Αττική

Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν σεισμική δόνηση, με μέγεθος 3.8 βαθμών της κλίμακας Richter, που προέρχεται από απόσταση 41 Χλμ. ΒΔ της Αθήνας αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτουτο.

Σει­σμι­κή δόνη­ση που έγι­νε ιδιαί­τε­ρα αισθη­τή στην Αττι­κή, σημειώ­θη­κε λίγα λεπτά μετά τις 23:30. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του το μέγε­θος του σει­σμού ήταν 3,8 ρίχτερ και σημειώ­θη­κε 41 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά της Αθήνας.

Η επίσημη ανακοίνωση

Εκ μέρους των τεσ­σά­ρων φορέ­ων συγκρό­τη­σης του Εθνι­κού Σει­σμο­λο­γι­κού Δικτύ­ου, το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών ανα­κοι­νώ­νει ότι σήμε­ρα στις 23:34 ώρα Ελλά­δος, οι σει­σμο­γρά­φοι τους κατέ­γρα­ψαν Ασθε­νή σει­σμι­κή δόνη­ση, με μέγε­θος 3.8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Richter, που προ­έρ­χε­ται από από­στα­ση 41 Χλμ. ΒΔ της Αθήνας.

Το επί­κε­ντρο της δόνη­σης εντο­πί­ζε­ται 11 Χλμ. ΝΑ της Θήβας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 38.2365 Β

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 23.3885 Α

Οι πρώ­τες εκτι­μή­σεις του Ευρω­με­σο­γεια­κού Ινστι­τού­του έκα­ναν επί­σης λόγο για σει­σμό μεγέ­θους 3,8 της κλί­μα­κας Ρίχτερ, που σημειώ­θη­κε 39 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά της Αθήνας.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων