- Διαφήμιση -

Σε ετοιμότητα ο δήμος Αθηναίων – Προστασία από το κρύο για τους άστεγους της πόλης

Ο δήμος Αθη­ναί­ων βρί­σκε­ται και πάλι σε ετοι­μό­τη­τα, λόγω των χαμη­λών θερ­μο­κρα­σιών που επι­κρα­τούν. Στο πλαί­σιο της προ­στα­σί­ας των αστέ­γων από το έντο­νο ψύχος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων